Andrzej Wojdyła

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ?Sanikom? w Lubawce

Prezes Zarządu do 2020 emeryt

Wykształcenie główne

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ? mgr ekonomii

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ?Sanikom?, ogółem 41 lat w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ?Sanikom?

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • komercjalizacja ówczesnego zakładu budżetowego w Lubawce (1998 r.), a tym samym stworzenie spółki prawa handlowego, zatrudniającej dzisiaj 250 osób;
  • rozszerzenie zasięgu działania firmy od jednej gminy (Lubawka) do 18 dolnośląskich gmin; świadczenie usług odbioru odpadów dla 250 tys. mieszkańców;
  • stworzenie Środkowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami w oparciu o Zakład Unieszkodliwiania Odpadów;
  • realizacja inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o łącznej wartości ponad 60 mln zł (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce był czwartą na taką skalę inwestycją w Europie);
  • tytuł "Dyrektora Roku" (2011 r.).

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Dalsza modernizacja i rozwój spółki ?Sanikom?, uzyskanie dofinansowania (40 mln zł) i realizacja inwestycji w zakresie budowy instalacji do odzyskiwania odpadów, pozyskanie nowych udziałowców.

Preferowane obszary zawodowe

Gospodarka odpadami, ochrona środowiska