Dr inż. Krzysztof Ważny

Związek Międzygminny "Czysty Region"

Przewodniczący

Wykształcenie główne

Politechnika Wrocławska specjalizacja gospodarka komunalna, inżynieria środowiska ? dr inż., studia podyplomowe w specjalizacji gospodarka odpadami i zarządzanie w gospodarce samorządowej i komunalnej.

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Dyrektor Miejskiego Składowiska Odpadów (1993-2011), Pełnomocnik ds. gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Opole i Strzelce Op. (2012-2013), Związek Międzygminny ?Czysty Region? w Kędzierzynie-Koźlu

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Przewodniczący Związku Międzygminnego ?Czysty Region? od marca 2015 r.

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • Współtworzenie nowego sposobu budowy jedności zarządzania w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w strukturach związkowych, aby zwiększyć efektywność i koszty własne.
  • uczestnictwo w giełdach innowacyjności w Polsce i Europie ? promocja nowych sposobów zabudowy drenaży w obiektach geotechnicznych;
  • wdrożenie sposobu zarządzania jednostką samorządową w sposób kompletnego systemu zintegrowanego zarządzania zasobami w Kędzierzynie-Koźlu;
  • uczestnictwo w tworzeniu planów wojewódzkich oraz czynności doradcze we wdrażaniu nowych przepisów prawa w gminach;
  • nagrody: m.in. Złota Odznaka Krajowej Izby Gospodarki Odpadami (2013), Nagroda główna w kategoriach Grand Prix i kategorii ekologicznej za ?drenaż przyskarpowy? na X giełdzie Innowacji (2012), Wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za ?drenaż przyskarpowy? (2012), Nagroda główna V Giełdy Innowacji w kategorii Innowacja Ekologiczna, Opole, 2007 r.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Prowadzenie działalności zawodowej opartej na rachunku ergonomii czynników zależnych i niezależnych oraz praca naukowa w zakresie nowych rozwiązań modelowych systemów zabezpieczeń obiektów geotechnicznych i nowych technik zagospodarowania odpadów po procesie doczyszczenia.

Preferowane obszary zawodowe

Zarządzanie gospodarką odpadami w zasobach komunalnych oraz opracowywanie działań strategicznych dla polepszenia wyników ekologicznych i finansowych w zakładach komunalnych.