Dr inż. Ryszard Szpadt

Wameco Ryszard Szpadt

właściciel i dyrektor Wameco Ryszard Szpadt

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

  • Politechnika Wrocławska,
  • Wameco S.C. Ryszard Szpadt, Wojciech Górnikowski,
  • Wameco Ryszard Szpadt

Obecne stanowisko i miejsce pracy

właściciel i dyrektor Wameco Ryszard Szpadt

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • Projekty zakładów gospodarki odpadami w latach 90.,
  • liczne projekty międzynarodowe po roku 2000,
  • współautor podręczników akademickich,
  • działalność dydaktyczna ? promotorstwo ponad 150 prac magisterskich w dziedzinie gospodarki odpadami oraz oczyszczania ścieków, których autorzy są obecnie aktywni na rynku.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Kontynuacja działalności eksperckiej

Preferowane obszary zawodowe

Gospodarka odpadami, ochrona powierzchni ziemi, energetyka odnawialna