Piotr Szewczyk

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”

Dyrektor ZUOK „Orli Staw” i Przewodniczący Rady RIPOK

Wykształcenie główne

Politechnika Łódzka - mgr inż., Wyższa Szkoła Bankowa przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - MBA, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - studia Podyplomowe Zarządzanie Środowiskiem

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

 • Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”

Obecne stanowisko i miejsce pracy

 • Dyrektor ZUOK „Orli Staw” - wrzesień 2006 r.,
 • Z-ca dyr. ZUOK „Orli Staw” - wrzesień 2016 r.,
 • Przewodniczący Rady RIPOK

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

 • Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w firmach i w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • zarządzanie budową ZUOK „Orli Staw” od koncepcji do eksploatacji;
 • wiele opracowań, opinii, wykładów z zakresu gospodarki odpadami;
 • konsultowanie projektów prawodawstwa i organizacji gospodarki odpadami;
 • współtworzenie i przewodniczenie Radzie RIPOK.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

 • Kontynuacja działalności pod kątem gospodarki o obiegu zamkniętym;
 • udział w modernizacji systemu odpadowego na efektywny ekologicznie i ekonomicznie;
 • implementacja nowoczesnych technologii;
 • udoskonalenie języka angielskiego;
 • dzielenie się wiedzą, np. w formie publikacji i pracy naukowej.

Preferowane obszary zawodowe

 • Opracowania koncepcyjne i strategiczne;
 • zarządzanie projektami inwestycyjnymi;
 • efektywne zarządzanie eksploatacją;
 • organizacja i doskonalenie struktur;
 • szkolenia nt. organizacji i techniczno-technologicznych.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/ktojestkim/single.php on line 731

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/ktojestkim/single.php on line 760