Sławomir Starościak

Starpack

Założyciel i właściciel

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Założyciel i właściciel Starpack

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • Wdrożenie na poziomie krajowym workowego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ?u źródła?;
  • nagroda w kategorii ekoprodukt za ?optymalizację systemu do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła? przyznana w konkursie o Ekolaury Polskiej Izby Ekologii (2005 r.);
  •  Honorowy Dyplom Heraklesa otrzymany od KFDZOM za szczególną wieloletnią działalność firmy na rzecz tworzenia i rozwoju gospodarki odpadami w Polsce(2008 r.);
  • wkład w kształtowanie standardów w segregacji odpadów komunalnych i wypracowaniu kolorystyki definiującej rodzaj selekcjonowanego odpady.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Dalsze doskonalenie systemu ze szczególnym uwzględnieniem standaryzowania i jednolitej kolorystyki worków oraz pojemników przeznaczonych do zbiórki surowców.

Preferowane obszary zawodowe

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Recykling i powtórne wykorzystanie.