Wykształcenie główne

Radca prawny od 2001 r.

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Partner w SDZLEGAL SCHINDHELM we Wrocławiu, kierujący zespołem Prawa Zamówień Publicznych oraz Prawa Gospodarki Odpadami.

Obecne stanowisko i miejsce pracy

  • Osoba, mająca realny wpływ na kształtowanie gospodarki odpadami;
  • uzyskanie statusu eksperta prawnego Rady RIPOK;
  • wyróżnienie przez Chambers & Partners (podmiot badający od 1990 r. rynek usług prawniczych w celu rekomendowania swoim klientom uznanych i godnych polecenia prawników na całym świecie) jako specjalista prawa zamówień publicznych;
  • Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych;
  • współzałożyciel oraz członek Zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • Aktywny udział w dążeniu do poprawy regulacji prawnych (spójność systemu gospodarki odpadami, środki ochrony prawnej);
  • promowanie ?zielonych zamówień publicznych? i profesjonalizacji doradztwa prawnego w zakresie gospodarki komunalnej.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Prawne aspekty gospodarki odpadami, zamówienia publiczne, w tym zamówienia in-house, zamówienia publiczne w gospodarce odpadami.

Preferowane obszary zawodowe

Prawne aspekty gospodarki odpadami, zamówienia publiczne, w tym zamówienia in house, zamówienia publiczne w gospodarce odpadami.