Wykształcenie główne

Akademia Rolnicza w Poznaniu ? mgr inż., ?Zarządzanie Środowiskiem? Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ? studia podyplomowe

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Członek Zarządu Miasta Konina ? odpowiedzialny za gospodarkę odpadami (1995-2002)

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Obecnie na emeryturze Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie od 2011 r.,  Dyrektor Zakładu od 2004 r. do 2011 r., Główny Inżynier od 2001 r. do 2004 r.

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

 • Przebycie konsekwentnej drogi zawodowej od głównego inżyniera, poprzez dyrektora zakładu, do prezesa Zarządu Spółki;
 • budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych;
 • nadzór nad budową sortowni odpadów komunalnych (2001-2002);
 • wybudowanie nowoczesnej kompostowni odpadów zielonych (2004);
 • dostosowanie składowiska do wymagań UE (2006-2008);
 • wdrożenie norm ISO PN-EN 9001-2001, PN-EN 14001:2005, PN-N 18001-2004;
 • przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (2011);
 • nagrody m.in. ?Dyrektor Roku?(2015), ?Złoty Inżynier 2016?, odznaka NOT, odznaki i medale, m.in. Za Zasługi Dla Miasta Konina, Za zasługi dla Województwa Konińskiego, Srebrny Krzyż Zasługi, medal ?Labor Omnia Vincit?, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaka Honorowa Ministra Środowiska ?Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej?.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

 • Ciągły rozwój edukacji ekologicznej, wzrost świadomości ludności nt. ochrony środowiska;
 • dostosowanie gospodarki odpadami w regionie konińskim do wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • budowa składowiska dla odpadów poprocesowych z instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • modernizacja sortowni.

Preferowane obszary zawodowe

 • promowanie ochrony środowiska (współzałożyciel Stowarzyszenia Ekosfera), kształtowanie właściwej gospodarki odpadami komunalnymi, autor wielu artykułów, opracowań i referatów na ten temat;
 • tzw. Projekty Spalarniowe (inicjatywa powołania Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów), rekomendowanie i lobbing na rzecz realizowanych obecnie i w przyszłości instalacji spalarni odpadów komunalnych.