Wiesława Sawlewicz

Tonsmeier Centrum

Członek Zarządu

Wykształcenie główne

Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy (mgr inż. rolnictwa); Szkoła Główna Handlowa, Studium Podyplomowe Zarządzanie firmą według standardów MBA; Świadectwo kwalifikacyjne w zakresie gospodarowania odpadami.

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Członek Zarządu w Spółce Tonsmeier Centrum, od 1997 roku stanowisko kierownicze.

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • Nagrody dla spółki: nagroda WFOŚiGW w Łodzi ? konkurs o Szklaną Statuetkę (2001 i 2002 r.); nagroda Rekopolu Organizacji Odzysku Opakowań S.A. za zbiórkę opakowań wielomateriałowych typu Tetra Pak oraz dyplom Mistrza Recyklingu (2003 r.); nagroda WFOŚiGW w Łodzi ? VI edycja konkursu Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu (2005 r.); wyróżnienie w kategorii "Lider zbiórki tworzyw PET? (2010 i 2012 r.); Gazele Biznesu (2009 i 2010 r.), Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego 2012; ?Diamenty Forbesa? 2014 r. i 2017 r.; ?Mocni w Biznesie 2016 w kategorii Nagroda Publiczności?,
  • Wdrożenie systemu zapewnienia jakości według normy EN ISO 9001 i EN ISO 14001 w zakresie świadczonych usług (2001 r.),
  • Inwestycje: wybudowanie sortowni odpadów opakowaniowych w Kutnie; wybudowanie RIPOK w Krzyżanówku w zakresie MBP, kompostownia odpadów zielonych i składowania; utworzenie nowoczesnej hali stabilizowania w systemie zamkniętym odpadów biodegradowalnych,
  • Efektywność: wzrost liczby obsługiwanych mieszkańców z 20 tysięcy do ponad 400 tysięcy; wzrost obrotu z 200 tysięcy złotych do 6 milionów złotych/ w skali roku; wzrost zatrudnienia z 30 do 300 osób.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Model gospodarki o obiegu zamkniętym ?circular economy? ? w zakresie projektowania, produkcji a także wyzwań i zysków, jakie ze sobą niesie w najbliższej przyszłości.

Preferowane obszary zawodowe

Współpraca z partnerami biznesowymi, obszar rynkowy.