Józef Myk

Obecnie na emeryturze

Wykształcenie główne

Wyższe techniczne ? Politechnika Poznańska ? Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów ? mgr inż.

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Miejski Zakład Oczyszczania w Pile od 30.12.1991 r. do 31.03.1997 r. ? Naczelny Inżynier, Miejski Zakład Oczyszczania ? Wysypisko z siedzibą w Pile od 01.04.1997 r. do 30.12.2013 r. ? Dyrektor zakładu, Miejski Zakład Oczyszczania ? Wysypisko Sp. z o.o. od 31.12.2013 r. do 30.06.2016 r. ? Prezes Zarządu

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

Modernizacje wysypiska odpadów komunalnych w Kłodzie i inne działania, które doprowadziły do uzyskania pozwoleń zintegrowanych i uzyskania statusu RIPOK w zakresie składowania odpadów.