Andrzej Mąkinia

Wykształcenie główne

Akademia Ekonomiczna Katowice ? studia magisterskie

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

  • MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach (1998-2015), stanowisko: dyrektor ds. gospodarki odpadami
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Sp. z o.o. w Tychach (1986-1997),stanowisko: Tymczasowy kierownik zakładu, Kierownik wydziału wywozu i oczyszczania i akcji zimowej, wiceprzewodniczący rady nadzorczej

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • wybudowanie składowiska odpadów, pierwsze uszczelnione składowisko na śląsku (1994)
  • wybudowanie zakładu mechaniczno biologicznej przeróbki odpadów komunalnych wraz z fermentacją (2015)