Anna Larsson

Green Business Norway

Zastępca Dyrektora Naczelnego

Wykształcenie główne

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji; studia podyplomowe - Gospodarka Odpadami Stałymi, Politechnika w Trondheim.

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Zastępca dyrektora naczelnego Green Business Norway od 2016 r. Dyrektor ds. Rynku Polskiego od 2009 r.

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Zastępca dyrektora naczelnego Green Business Norway od 2016 r. Dyrektor ds. Rynku Polskiego od 2009 r.

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • Opracowanie Konceptu Cyrkulacyjnej Gospodarki Odpadami dla dwóch strumieni odpadów komunalnych: odpadów codziennych oraz odpadów problemowych. Projekty zrealizowane na bazie rozwiązań skandynawskich mające na celu optymalizację gospodarki odpadami w Europie Środkowo-Wschodniej.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

  • Dalsza praca na rzecz zrównoważonego rozwoju;
  • umożliwienie szerokiego dostępu dla urzędników i uczestników do nieograniczonej wiedzy nt. dobrych praktyk mających na celu zrównoważoną, cyrkulacyjną gospodarkę odpadami;
  • międzynarodowa platforma wymiany doświadczeń, gdzie - śladem krajów skandynawskich - rządy, sektor komunalny i prywatny, producenci dóbr, dostawcy technologii oraz NGO-sy, prowadziłyby wspólny, konstruktywny dialog, będący podstawą działań na rzecz cyrkulacyjnej gospodarki odpadami.

Preferowane obszary zawodowe

  • Gospodarka odpadami (wytwarzanie odpadów dotyczy bowiem wszystkich obywateli i ma olbrzymi wpływ na środowisko naturalne). Prawidłowy sposób postępowania z odpadami ulepsza relację człowieka ze środowiskiem i jest podstawą do budowania świadomości ekologicznej.
  • Przedsięwzięcia w obszarze ochrony środowiska, od energetyki odnawialnej, po monitoring.