Krzysztof Krauze

Wykształcenie główne

Akademia Rolnicza w Poznaniu (studia magisterskie techniczne); Podyplomowe: SGGW w Warszawie, University of Wisconsin Milwaukee ? Zarządzanie Usługami Komunalnymi, Akademia Rolnicza w Poznaniu-Inżynieria Środowiska, Uniwersytet Warszawski ? Samorząd Terytorialny i Rozwój Lokalny, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ? Organizacja i Zarządzanie w Jednostkach Administracji, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu ? Ekologistyka, Zintegrowany System zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

  • Zakład Komunalny w Pobiedziskach, 1995-2001, kierownik;
  • Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, 2001-2015,dyrektor, prezes;
  • Własna działalność gospodarcza ?firma BIOKRA, 2016.

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • Wprowadzenie systemu śmieciowego w Gminie Pobiedziska od 01.01.1996 (odbiór odpadów z każdej posesji);
  • współtworzenie Gratowozu ?ruszył w Poznaniu 12 lat temu;
  • pierwsze w Polsce Gratowisko w mieście, 9 lat temu (Zbierało to, co dziś PSZOKi) wzorowane na rozwiązaniach miast partnerskich Poznania-Hanower i Assen;
  • stworzenie w Poznaniu  pierwszej w Polsce instalację do odzysku odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie w oparciu o proces fermentacji i kompostowania.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

  • Wspieranie procesu edukacji społeczeństwa i firm w selektywnym zbieraniu bioodpadów w tym odpadów kuchennych. Zobaczyć, jak te odpady zmieniają się w surowce w altankach śmieciowych, z których  firmy odzyskają biogaz, a potem  zrobią kompost użyźniający polskie pola.

Preferowane obszary zawodowe

Środowisko, odpady, samorząd