Dr inż. Barbara Kozłowska

Politechnika Łódzka

Adiunkt, Pracownik naukowo-dydaktyczny

Wykształcenie główne

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, dr nauk technicznych; University of Amsterdam, Master of Environmental Management (Zarządzanie Środowiskiem); Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, mgr inż. Inżynierii Środowiska; Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Podyplomowe Studium Kształtowania i Ochrona Środowiska ,Politechnika Łódzka, Podyplomowe Studium Pedagogiczne.

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej ? Asystent - Pracownik naukowo-dydaktyczny, Instytut Ochrony Środowiska Warszawa ? Asystent, Urząd Marszałkowski w Łodzi - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej ? Adiunkt, Pracownik naukowo-dydaktyczny

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

 • Odznaka Honorowa ?Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?(2015 r.);
 • generalny projektant ?Regionalnego Programu Gospodarki Odpadami Przemysłowymi i Niebezpiecznymi dla ośmiu województw? 1998;
 • lokalny koordynator projektu TEMPUS II w programie 3?STEPS (Starter To Environmental Problem Solution) w Politechnice Łódzkiej (1999-2002) ? prowadzenie szkoleń z ochrony środowiska dla grup opiniotwórczych (nauczyciele, politycy, pracownicy administracji, dziennikarze);
 • regionalny koordynator dla województwa łódzkiego w ramach projektu ?Pomoc dla Polski przy wdrażaniu Dyrektywy Rady 96/61/WE sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (IPPC)" -2000-2002;
 • ekspert w projekcie ?Phare PL00070302 -Zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń? Realizowanym przez Duńską Szkołę Administracji Publicznej i firmę Project Management (PM-Ireland) (2003);
 • koordynator projektu Baltic University Urban Forum (BUUF) na terenie miasta Łodzi;
 • wykładowca - IV Program Indykatywny Ekologicznego Funduszu Partnerskiego PHARE w zakresie gospodarki odpadami w tym wydawania pozwoleń zintegrowanych (2005);
 • wykładowca - V Program Indykatywnego Ekologicznego Funduszu Partnerskiego Phare w zakresie wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla przedstawicieli administracji publicznej (2008);
 • pomysłodawca, organizator i Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Gospodarką Odpadami Komunalnymi (2012 ? IV edycja);
 • ekspert Rady RIPOK;
 • członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Środowiska, obecnie Członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Generalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska;
 • członek Wojewódzkiej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Wojewodzie Łódzkim do 2008 r., obecnie członek regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska;
 • członek Komitetów Naukowych rad programowych różnych konferencji krajowych.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Szerzenie edukacji w szeroko pojętej  gospodarce odpadami

Preferowane obszary zawodowe

Odpady komunalne, systemy organizacyjne, plany, selektywna zbiórka