Krzysztof Jatczak

Tonsmeier Centrum

Prezes Zarządu

Wykształcenie główne

Politechnika Poznańska na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów (mgr inż. mechanik)

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • Nagrody dla spółki: nagroda WFOŚiGW w Łodzi ? konkurs o Szklaną Statuetkę (2001 i 2002 r.); nagroda Rekopolu Organizacji Odzysku Opakowań S.A. za zbiórkę opakowań wielomateriałowych typu Tetra Pak oraz dyplom Mistrza Recyklingu (2003 r.); nagroda WFOŚiGW w Łodzi ?  VI edycja konkursu Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu (2005 r.); wyróżnienie w kategorii "Lider zbiórki tworzyw PET? (2010 i 2012 r.); Gazele Biznesu (2009 i 2010 r.), Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego  2012 r.; Wyróżnienie  Diamenty Forbesa 2014 r.i 2017 r.;  ?Mocni w Biznesie 2016 w kategorii Nagroda Publiczności?,
  • Wdrożenie systemu zapewnienia jakości według normy EN ISO 9001 i EN ISO 14001 w zakresie świadczonych usług (2001 r.),
  • Inwestycje: wybudowanie sortowni odpadów opakowaniowych w Kutnie; wybudowanie RIPOK w Krzyżanówku w zakresie MBP, kompostowania odpadów zielonych i składowania; utworzenie nowoczesnej hala stabilizowania w systemie zamkniętym odpadów biodegradowalnych,
  • Efektywność: wzrost liczby obsługiwanych mieszkańców z 20 tysięcy do ponad 400 tysięcy; wzrost obrotu z 200 tysięcy złotych do 6 milionów złotych/ w skali roku; wzrost zatrudnienia z 30 do 300 osób.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Produkcja kompostu i paliwa z odpadów.

Preferowane obszary zawodowe

Zarządzanie strumieniami odpadów.