Mariusz Fiłonowicz

Unisoft

Prezes Zarządu

Wykształcenie główne

Wyższe ekonomiczne, mgr ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Prezes Zarządu Unisoft Sp. z o.o. Od 30 lat

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • Osiągnięcie pozycji lidera w tworzeniu i wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla szeroko pojętej gospodarki komunalnej i mieszkaniowej;
  • Nagroda Grand Prix na Targach Wod-Kan, przyznana przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie;
  • Laur Ciepłownictwa, przyznany przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Utrzymanie pozycji lidera, nieustane doskonalenie firmy i produktu

Preferowane obszary zawodowe

Zarządzanie, negocjacje handlowe, marketing