Michał Dąbrowski Przewodniczący Rady PIGO

Polska Izba Gospodarki Odpadami

Wykształcenie główne

Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, mgr inż.

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

W branży od ponad 35 lat. Kluczowe stanowiska w firmach z sektora publicznego (dyrektor MPO Warszawa) i prywatnych: LOBBE, Eko-Punkt, Remondis (Prezes Zarządu/Wiceprezes Zarządu), NOVAGO Wiceprezes.

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • Restrukturyzacja MPO. Inicjator i współzałożyciel w 2003 r. Polskiej Izby Gospodarki Odpadami (PIGO) zrzeszającej ponad 100 podmiotów gospodarki odpadami (w tym spółki największych koncernów świata działających w Polsce). Obecnie zajmowane stanowisko ? Przewodniczący Rady PIGO;
  • aktywna praca w Parlamencie nad ustawami związanymi pośrednio i bezpośrednio z gospodarką odpadami i ochroną środowiska;
  • współpraca z organizacjami reprezentującymi samorząd gospodarczy branży odpadowej.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

  • Rozwój nowych technologii w branży zagospodarowania odpadów komunalnych;

Preferowane obszary zawodowe

Zarządzanie gospodarką odpadami, wdrożenie innowacyjnych projektów technologicznych.