Roman Czerwiński

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Prezes Zarządu w Zakładzie Usług Komunalnych w Wejherowie

Wykształcenie główne

Instytut Okrętowy Politechniki Gdańskiej; studia podyplomowe z Organizacji, Ekonomiki i Zarządzania Przemysłem na Politechnice Gdańskiej; studia podyplomowe na kierunku Zagospodarowanie Odpadów i Czystsze Technologie ? również na Politechnice Gdańskiej; Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji Studia Podyplomowe w zakresie: Doradztwo Finansowe

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

  • Abruko we Władysławowie od 1993 r.
  • pełnomocnik burmistrza miasta Władysławowa ds. plaż (1995-2010)
  • członek Rady Nadzorczej w firmach: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ?Dana? w Łebczu (2001-2005) i Szkuner we Władysławowie (2012-2014)

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Prezes Zarządu w Zakładzie Usług Komunalnych w Wejherowie ? od marca 2013 r.

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • Udana restrukturyzacja dwóch spółek komunalnych; stworzenie ośrodka żeglarskiego ?Małe Morze? oraz nowoczesnego biurowca spółki;
  • opracowanie i wprowadzenie we Władysławowie systemu selektywnej zbiórki odpadów.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA (budowa PSZOK-u oraz gniazd, tj. podziemnych punktów zbiórki odpadów).

Preferowane obszary zawodowe

Ochrona środowiska, gospodarka odpadami, innowacje, rekreacja