Dr nauk prawnych Jędrzej Bujny

SMM Legal

Partner

Wykształcenie główne

 • dr nauk prawnych;
 • radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu;
 • ekspert oraz członek zespołu do spraw wód opadowych i deszczowych przy Izbie Gospodarczej ?Wodociągi Polskie?;
 • ekspert Rady Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

 • Partner w Kancelarii Ziemski & Partners z siedzibą w Poznaniu,
 • trener Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Obecne stanowisko i miejsce pracy

 • Partner w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. z siedzibą w Warszawie (SMM Legal)
 • od 2015 r. szef działu prawa administracyjnego w kancelarii SMM Legal
 • od dziesięciu lat na stanowisku kierowniczym (zarządzanie zespołami prawników w kancelariach prawnych)
 • od dziesięciu lat Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

Największe osiągnięcie, a jednocześnie nieustające wyzwanie to niewątpliwie wychowanie czwórki dzieci pomimo dynamicznego rozwoju zawodowego i naukowego.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

 • Wykorzystanie praktycznych doświadczeń zawodowych i biznesowych na płaszczyźnie naukowej, w tym przede wszystkim uzyskanie tytułu naukowego profesora;
 • stworzenie najlepszego w Polsce zespołu prawa administracyjnego, specjalizującego się w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych.

Preferowane obszary zawodowe

W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w prawie samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, a w tym zagospodarowania odpadów, gospodarki wodno-ściekowej oraz prawa energetycznego.