Grzegorz Brożek

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu

Zastępca Prezesa Zarządu

Wykształcenie główne

Wykształcenie: 1982-1987 ? Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, tytuł magistra administracji;  1973-1979 ? Technikum Samochodowe w Toruniu, dyplom technika mechanika.

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Od 3 września 1979 r. do dziś ? Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu (firma funkcjonowała wówczas jako Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej): najpierw jako mechanik samochodowy i kontroler usług, następnie jako brygadzista zamiataczy, brygadzista warsztatu oraz starszy mistrz warsztatu. Jednocześnie pełnił funkcje społecznego inspektora pracy, a w okresie zimowym przez wiele lat był dyspozytorem ?akcji zima?. 1 lipca 1989 r. został mianowany kierownikiem bazy, a następnie kierownikiem działu usług oczyszczania. 24 stycznia 1992 r. ? a więc w czasach przełomowych dla firmy, kiedy to ówczesne Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych przekształcano w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu ? powierzono mu funkcję wiceprezesa zarządu spółki. Od tej pory nieprzerwanie jest członkiem zarządu firmy. W okresie od 7 września 2005 r. do 18 września 2009 r. był prezesem zarządu MPO w Toruniu.

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

Dzięki zaangażowaniu i pracowitości kariera zawodowa od prostego mechanika samochodowego do prezesa zarządu, podejmowanie trafnych decyzji związanych z zarządzaniem spółką, dzięki którym MPO w Toruniu należy dziś do najlepszych polskich firm w branży.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Po 40-letniej nieprzerwanej pracy w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Toruniu szczęśliwe doczekanie lat emerytalnych w tej firmie.

Preferowane obszary zawodowe

Mechanika samochodowa, oczyszczanie miasta