mgr Konrad Mikołajski

Prezes Zarządu MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Wykształcenie główne

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (wydział prawa i administracji) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe w latach 2001-2002 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania z zakresu organizacji i zarządzania) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego).

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy (członek zarządu)

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Prezes Zarządu MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy (od 2013 r.)

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

Realizacja inwestycji pn. ?Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego? współfinansowanego z Programu Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Preferowane obszary zawodowe

Zarządzanie, negocjacje, prawo zamówień publicznych