Zakład Gospodarki Komunalnej w Bielawie

ul. Dzierżoniowska 31 58-260 Bielawa

Opis działalności

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bielawie powstał 1 stycznia 1998 r. w wyniku restrukturyzacji Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Przedmiotem działalności są zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie usług powszechnie dostępnych w dziedzinie gospodarki komunalnej a w szczególności: gospodarka odpadami, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wywóz odpadów poremontowych, wywóz przedmiotów wielkogabarytowych, selektywna zbiórka odpadów, likwidacja dzikich wysypisk, konserwacja zieleni, oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg i chodników, usługi transportowe oraz sprzedaż piasku i żwiru.

Lista osób

  • Elżbieta Wieczorek

    Elżbieta Wieczorek