Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze 1991-2018

ul. Zjednoczenia 110 65-120 Zielona Góra

Opis działalności

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze w 2004 i 2006 r. otrzymał certyfikaty ?Najwyższa Jakość? za najwyższą jakość usług i zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta Zielona Góra w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz ochrony dóbr kultury; w IV edycji konkursu ?Przeglądu Komunalnego? o Puchar Recyklingu został nagrodzony statuetkami Złota Bela Makulatury i Lider Zbiórki Tworzyw Sztucznych. Zakład został też nominowany do tytułu HIT 2003 za system gospodarki odpadami dla Zielonej Góry.

Lista osób

  • Jolanta Mania

    Jolanta Mania