Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15 A 60-541 Poznań

Opis działalności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Poznaniu powstał w 1993 r. Jest podmiotem wspierającym ochronę środowiska, jako czynnika wzmacniającego i stabilizującego rozwój Wielkopolski. Dzięki zaangażowaniu finansowemu Funduszu są realizowane liczne przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.

Lista osób

  • Urszula Chłystun

    Urszula Chłystun