Tonsmeier Recykling Szkła Tonsmeier Południe

Opis działalności

Toensmeier Recykling Szkła Sp. z o. o. powstała w 2000 r. Spółka zajmuje się odbiorem, przetwarzaniem i sprzedażą stłuczki szklanej. Przetwarzane odpady szklane pochodzą z rozkroju i przetwarzania szkła płaskiego z linii produkcyjnej, szkła budowlanego, mebli szklanych i szyb samochodowych. W ten sposób powstaje pełnowartościowy surowiec, który trafia do przemysłu przetwórstwa szklanego. Toensmeier Południe Sp. z o.o. działa na rynku gospodarki odpadami nieprzerwanie od 1959 r. Od 20 lat jako firma pionierska w dziedzinie gospodarki odpadami prowadzi Program Selektywnej Zbiórki w Mieście Ruda Śląska. Firma jest bezpośrednim partnerem miast i gmin, organizacji odzysku oraz klientów prywatnych i przemysłowych, oferuje szeroką gamę usług związanych z odzyskiem odpadów, energii i recyklingiem dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Lista osób

  • Marek Niedbał

    Marek Niedbał