SUEZ obecnie PreZero Płocka Gospodarka Komunalna

Ul. Przemysłowa 31 09-400 Płock

Opis działalności

Pod nazwą Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. firma powstała w 1997 r.,  od 2002 r. działała pod nazwą SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., a od 2017 r. przyjęła nazwę SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Przedmiotem działalności:  jest prowadzenie działalności usługowej, handlowej i wytwórczej w zakresie:
  • w przeważającej części wywóz śmieci i odpadów, odprowadzanie ścieków, usługi sanitarne i pokrewne, a w szczególności wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych i płynnych, czyszczenie ulic, placów zieleńców, skwerów, promenad, dróg i innych terenów,
  • eksploatacja i utrzymanie szaletów miejskich, szaletów przenośnych i przewoźnych,
  • prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ,
  • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni: utrzymanie, budowa i konserwacja zieleni miejskiej, porządkowanie terenów miejskich oraz miejsc pamięci narodowej, chirurgia drzew i krzewów.

Lista osób

  • Krzysztof Izmajłowicz

    Krzysztof Izmajłowicz

  • Tomasz Junkiert

    Tomasz Junkiert