Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie

ul. Jagiellońska 8 32-500 Chrzanów

Opis działalności

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie działa od 1993 r. Założycielem i jedynym udziałowcem jest Związek Międzygminny ?Gospodarka Komunalna? z siedzibą w Chrzanowie. RPWiK w Chrzanowie zaopatruje w wodę, oczyszcza i odprowadza ścieki z terenów trzech gmin: Chrzanowa, Trzebini i Libiąża (ok. 102 tys. mieszkańców).