PRSP "Sanipor"

Sportowa 8 Gdynia

Opis działalności

Firma MPO w Gdyni została powołana w 1928 r., następnie nosiła nazwę PRSP, a od 1992 r. spółka ma nazwę PRSP Sanipor. Przedsiębiorstwo zajmuje się szeroko pojętą gospodarką komunalną, tj. wywozem, zbieraniem, obróbką i usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych; a także zarządzaniem nieruchomościami i utrzymaniem czystości w budynkach przemysłowych.

Lista osób

  • Stefan Hadrzyński

    Stefan Hadrzyński

  • Tadeusz Kluba

    Tadeusz Kluba