Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zambrowie

ul. Polowa 19 18-300 Zambrów

Opis działalności

Firma powstała w 1992 r. w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego PGKiM przez Miasto Zambrów w jednoosobową Spółkę z o.o. Zakres działalności zgodnie z umową Spółki obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych i płynnych, utrzymanie dróg oraz zieleni.