Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku

ul. Stara Droga 85 97-500 Radomsko

Opis działalności

Nadrzędnym celem działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku, jest realizacja powierzonych zadań (dostawa wody i odprowadzanie ścieków, produkcja i dostarczanie ciepła, odbiór i segregowanie odpadów komunalnych oraz oczyszczanie ścieków) w sposób ciągły, niezawodny, spełniający wymagania naszych klientów.

Lista osób

  • ?

    Zbigniew Rybczyński