Polsuper

ul. Krakowskie Przedmieście 4/6 00-333 Warszawa

Opis działalności

Polsuper Sp. z o.o. to firma ze 100% kapitałem polskim działająca od 2005 r. w branży usług komunalnych związanych z ochroną środowiska. Działalność operacyjna spółki skupia się na następujących obszarach: całoroczne mechaniczne oczyszczanie ulic i chodników; całoroczne ręczne oczyszczanie chodników, przejść dla pieszych i przystanków komunikacji miejskiej; opróżnianie koszy ulicznych; wywóz nieczystości stałych kontenerami, wywóz nieczystości płynnych - usługi asenizacyjne oraz pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej.

Lista osób

 • Henryk Klimaszewski

  Henryk Klimaszewski

 • Krzysztof Majewski

  Krzysztof Majewski

 • Sławomir Szumski

  Sławomir Szumski

 • Zbigniew Balcerzak

  Zbigniew Balcerzak