Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sławno

Ul. Polanowska 43 76-100 Sławno

Opis działalności

OPIS DZIAŁALNOŚCI MPGKiM Sp. z o.o. w Sławnie świadczy usługi w zakresie: ? kompleksowego odbioru i zagospodarowania odpadów, ? letniego i zimowego utrzymania dróg i chodników miejskich wraz z terenami zielonymi, ? administrowania budynkami i lokalami komunalnymi ? zarządzania Cmentarzem