INNEKO Sp. z o.o. Gorzów Wlkp

ul. Teatralna 49 66-400 Gorzów Wlkp.

Opis działalności

INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. to firma z długoletnią tradycją, która swoją działalność rozpoczęła w 1992 roku. INNEKO Sp. z o.o., aby sprostać wymaganiom ochrony środowiska nieprzerwanie inwestuje w nowoczesne technologie zagospodarowania odpadów. Firma od początku swojej działalności zapewnia dobre warunki pracy. Pracownicy zatrudniani są w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę. Misją Spółki jest wspieranie  rozwoju kariery pracowników: wykształcona, świadoma ekologicznie kadra warunkuje realizację założonych celów. Oprócz bezpieczeństwa i stabilności zatrudnienia firma umożliwia swoim pracownikom rozwój zawodowy, inwestując w liczne szkolenia, oraz studia wyższe. Misją Spółki jest przybliżanie społeczeństwu problematyki ekologii i ochrony środowiska.
  1. Głównym obszarem działalności INNEKO Sp. z o.o. od ponad 20 lat jest profesjonalne unieszkodliwianie odpadów. Naszym podstawowym zadaniem jest segregacja odpadów komunalnych i ograniczanie do minimum odpadów kierowanych na składowisko. Centrum wszystkich naszych odpowiedzialnych społecznie inicjatyw jest środowisko.