?

ENERIS Surowce S.A.

ul. Zagnańska 232a 25-563 Kielce

Opis działalności

Naszym głównym celem jest jakościowa poprawa standardu życia mieszkańców Polski. W tworzeniu i doskonaleniu naszych technologii środowiskowych wspierają nas ośrodki badawczo?rozwojowe oraz renomowane firmy technologiczne działające w Europie i poza jej granicami. Do tej pory ENERIS realizował bądź z powodzeniem uczestniczył w przedsięwzięciach z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz we wdrażaniu czystych technologii energetycznych na terenie Europy i USA. Nasz zespół tworzą najwyższej klasy specjaliści z zakresu technologii ochrony środowiska i ekonomii, dysponujący nowoczesnymi narzędziami i zasobami. Swoje kompetencje zawodowe i doświadczenie zdobyliśmy w trakcie wdrażania i eksploatacji wielu innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań technologicznych. ENERIS w swoich działaniach dąży do osiągnięcia pozycji zaufanego partnera w efektywnym zarządzaniu zasobami i energią w gminach oraz przedsiębiorstwach. Jako nowoczesny podmiot chcemy być wsparciem zarówno przy projektowaniu, wdrażaniu i eksploatacji najnowocześniejszych technologii ochrony środowiska, jak również przy oferowaniu satysfakcjonujących rozwiązań biznesowych w zakresie finansowania inwestycji oraz identyfikacji potencjału rozwojowego. Wierzymy, że Polska ma wszelkie atuty by stać się innowacyjną gospodarką także w dziedzinie technologii ekologicznych. Pragniemy zachęcić społeczeństwo oraz naszych partnerów i klientów do wspólnej realizacji strategii systemowych rozwiązań zapobiegających deponowaniu w środowisku odpadów i emitowaniu zanieczyszczań oraz nadmiernemu eksploatowaniu zasobów Ziemi.