Eko-Region

ul. Bawełniana 18 97-400 Bełchatów

Opis działalności

Spółka ?Eko-Region? powstała w 2000 roku z inicjatywy Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi i 11 powiatów województwa łódzkiego. Obecnie w Spółce jest ponad 20 wspólników będących jednostkami samorządu terytorialnego oraz WFOŚiGW w Łodzi. Przedmiot działalności obejmuje świadczenie usług polegających na odbiorze, zbieraniu i transporcie odpadów komunalnych oraz tych gromadzonych selektywnie, zbiórce odpadów wielkogabarytowych i przemysłowych, jak również ich zagospodarowaniu.

Lista osób

  • Andrzej Kaczmarek

    Andrzej Kaczmarek