Chemeko-System

ul. Jerzmanowska 6A 54-519 Wrocław

Opis działalności

Chemeko-System jest wiodącą firmą na terenie Dolnego Śląska, świadczącą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych. Posiadając status RIPOK, spółka może zagospodarować odbierane odpady przy użyciu własnych nowoczesnych instalacji. Działania Chemeko-System mają na celu świadczenie usług najwyższej jakości przy jednoczesnym dbaniu o środowisko naturalne zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz systemem ISO 9001, ISO 14001. Firma oferuje pełen zakres usług związanych z zagospodarowaniem odpadów w procesach odzysku i unieszkodliwiania wraz z obsługą logistyczną ? transportem, załadunkiem i podstawianiem kontenerów i pojemników.