Celowy Związek Gmin MG-6

ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wlkp.

Opis działalności

ZCG MG-6 powstał w grudniu 1999 r. jako związek dedykowany gospodarce wodno-kanalizacyjnej.  Od 2013 r. w zakresie jego działania jest także gospodarka odpadami komunalnymi. Związek obejmuje Gorzów Wlkp. oraz 5 sąsiadujących gmin, zamieszkałych łącznie przez 140 tys. mieszkańców.

Lista osób

  • Andrzej Karol Gawłowski

    Andrzej Karol Gawłowski