Beskid Żywiec

ul. Kabaty 2 34-300 Żywiec

Opis działalności

Spółka z o.o. "Beskid" to zakład gospodarki odpadami komunalnymi została utworzona w wyniku porozumienia 18 gmin Żywiecczyzny w celu rozwiązania problemów gospodarki odpadami komunalnymi na ich terenie. Spółka w latach 1995-1997 wybudowała zakład utylizacji w Żywcu przy ul. Kabaty, składający się z sortowni odpadów komunalnych, składowiska i kompostowni, wykorzystując tanie źródła finansowania - dotacje, pożyczki preferencyjne, kredyty.

Lista osób

  • Jerzy Starypan

    Jerzy Starypan