Dr hab. prof. nadzw. SGH Zbigniew Grzymała

Szkoła Główna Handlowa

Kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego

Wykształcenie główne

Wyższe, dr hab., prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlowej

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Szkoła Głowna Handlowa, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

Działalność naukowa: habilitacja, publikacje naukowe, analizy ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw komunalnych i inne prace badawcze, m.in. z zakresu poziomu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na zlecenie Ministerstwa Środowiska, Działalność doradcza: konsulting dla Ministerstwa Środowiska przy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; Ekspert Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Członek Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa komunalnego.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Szersza współpraca Katedry ze światem praktyki gospodarczej branż komunalnych i jednostek samorządowych.

Preferowane obszary zawodowe

Gospodarka komunalna, w tym restrukturyzacja przedsiębiorstw komunalnych, analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw. Gospodarka w obiegu zamkniętym, gospodarka mieszkaniowa, ekologistyka, ekonomia sektora publicznego.