Tomasz Szymkowiak

Abrys

Dyrektor ds. wydawniczych w firmie Abrys

Wykształcenie główne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, specjalizacja samorządowa ? mgr

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Dyrektor ds. wydawniczych w firmie Abrys Od początku 2003 r. dyrektor ? redaktor naczelny wydawnictw, odpowiadający za poszczególne periodyki (?Przegląd Komunalny?, ?Czysta Energia?, ?Recykling?, ?Wodociągi-Kanalizacja?, ?Zieleń Miejska?) oraz książki wydawane przez dział Wydawnictw Komunalnych

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • współtworzenie (2001 r.) ogólnopolskiego czasopisma ?Czysta Energia?, promującego pozyskiwanie energii ze źródeł przyjaznych środowisku, magazynu ?Recykling? (2001 r.), pierwszego w Polsce ogólnopolskiego czasopisma promującego odzysk i recykling odpadów, a także miesięczników ?Wodociągi-Kanalizacja? (2003 r.) oraz ?Zieleń Miejska? (2007 r.) i portalu branżowego portalkomunalny.pl
  • stworzenie i rozwinięcie ogólnopolskich konkursów redakcyjnych promujących idee, przedsiębiorstwa oraz osobowości branżowe.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

  • utrzymanie wiodącej roli firmy Abrys jako wydawcy popularnych czasopism branżowych, rozwój i transformacja mediów w świecie cyfrowym
  • stworzenie w ramach serwisu www.portalkomunalny.pl najważniejszego forum wymiany doświadczeń samorządowych w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

Preferowane obszary zawodowe

Samorząd terytorialny, zarządzanie gospodarką komunalną, finansowanie ochrony środowiska, rynek medialny