Wykształcenie główne

Zarządzanie w ochronie środowiska ? studia magisterskie, gospodarka odpadami ? studia podyplomowe

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

?Interpromex? Sp. z o.o. ? od stycznia 2011 r. Działalność w biznesie w branży wodociągowej i kanalizacyjnej ? od 1993 do 2010 r.

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Prezes Zarządu ?Interpromex? Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu ??Interpromex? Sp. z o.o. od 01.2011 do 02.2015 r.