Wykształcenie główne

Zarządzanie w ochronie środowiska – studia magisterskie, gospodarka odpadami – studia podyplomowe

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

„Interpromex” Sp. z o.o. – od stycznia 2011 r. Działalność w biznesie w branży wodociągowej i kanalizacyjnej – od 1993 do 2010 r.

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Prezes Zarządu „Interpromex” Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu –„Interpromex” Sp. z o.o. od 01.2011 do 02.2015 r.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/ktojestkim/single.php on line 731

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/ktojestkim/single.php on line 760