Piotr Rozwadowski

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu

Prezes Zarządu

Wykształcenie główne

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Akademia Rolnicza w Warszawie; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Politechnika w Brnie – mgr inż.; zarządzanie i marketing, studia podyplomowe

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Komunalne służby samorządowe, od 1990 r.; od 2007 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu (Zastępca Prezesa Zarządu, a potem Prezes Zarządu Spółki)

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu od 2009 r.

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • Umiejętne zarządzanie firmą: utrzymanie pozycji lidera na lokalnym rynku w zakresie świadczonych usług; po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – utrzymanie miejsc pracy; dobra kondycja finansowa spółki;
  • regularne inwestycje: dwa nowoczesne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, osiem zestawów podziemnych pojemników na odpady na toruńskiej starówce oraz multimedialne centrum edukacji ekologicznej. Inwestycje w tabor samochodowy i w specjalistyczny sprzęt.
  • nagrody dla Prezesa i Spółki: m.in. tytuł „Dyrektora Roku 2013”, tytuł „Heraklesa” (2014), „Gazela Biznesu”, nr 1. w Ogólnopolskim Rankingu Miejskich Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej (2016), Zielony Kontakt – wyróżnienie w konkursie o Puchar Recyklingu, XVI edycja (2015), tytuł Odpowiedzialny Pracodawca – lider HR 2016, Wyróżnienie w kategoriach Edukacja recyklingowa i Bioodpady w konkursie o Puchar Recyklingu, XVII edycja, nagroda od WFOŚiGW w Toruniu.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

  • Utrzymanie pozycji lidera wśród regionalnych przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami;
  • rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, który jest częścią spółki;
  • stałe poszerzanie rynku usług.

Preferowane obszary zawodowe

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem, w tym przede wszystkim zarządzanie projektami, finansami, ryzykiem biznesowym oraz zasobami ludzkimi;
  • odnawialne źródła energii a gospodarka odpadami.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/ktojestkim/single.php on line 731

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/ktojestkim/single.php on line 760