Piotr Rozwadowski

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu

Prezes Zarządu

Wykształcenie główne

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ? Akademia Rolnicza w Warszawie; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Politechnika w Brnie ? mgr inż.; zarządzanie i marketing, studia podyplomowe

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Komunalne służby samorządowe, od 1990 r.; od 2007 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu (Zastępca Prezesa Zarządu, a potem Prezes Zarządu Spółki)

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu od 2009 r.

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • Umiejętne zarządzanie firmą: utrzymanie pozycji lidera na lokalnym rynku w zakresie świadczonych usług; po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ? utrzymanie miejsc pracy; dobra kondycja finansowa spółki;
  • regularne inwestycje: dwa nowoczesne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, osiem zestawów podziemnych pojemników na odpady na toruńskiej starówce oraz multimedialne centrum edukacji ekologicznej. Inwestycje w tabor samochodowy i w specjalistyczny sprzęt.
  • nagrody dla Prezesa i Spółki: m.in. tytuł ?Dyrektora Roku 2013?, tytuł ?Heraklesa? (2014), ?Gazela Biznesu?, nr 1. w Ogólnopolskim Rankingu Miejskich Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej (2016), Zielony Kontakt ? wyróżnienie w konkursie o Puchar Recyklingu, XVI edycja (2015), tytuł Odpowiedzialny Pracodawca ? lider HR 2016, Wyróżnienie w kategoriach Edukacja recyklingowa i Bioodpady w konkursie o Puchar Recyklingu, XVII edycja, nagroda od WFOŚiGW w Toruniu.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

  • Utrzymanie pozycji lidera wśród regionalnych przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami;
  • rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, który jest częścią spółki;
  • stałe poszerzanie rynku usług.

Preferowane obszary zawodowe

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem, w tym przede wszystkim zarządzanie projektami, finansami, ryzykiem biznesowym oraz zasobami ludzkimi;
  • odnawialne źródła energii a gospodarka odpadami.