Tomasz Olszowy

Grupa Alba - Region Południe

Prezes zarządu spółek w Dabrowie Górniczej, Chorzowie, Olkuszu i Czeladzi

Wykształcenie główne

 • Studia wyższe ekonomiczne o specjalności rachunkowość
 • Studia podyplomowe o specjalności zamówienia publiczne
 • Studia podyplomowe o specjalności gospodarka odpadami

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Od początku kariery zawodowej (1996 r.) związany z grupą ALBA, piastując różne stanowiska pracy i funkcje. Pierwszym poważnym wyzwaniem było objęcie w 2002 r. funkcji dyrektora ds. handlowych.

Obecne stanowisko i miejsce pracy

 • Członek zarządu ALBA Polska Spółka z o.o. (od 2013)
 • Członek zarządu ALBA MPGK Spółka z o.o. Dąbrowa Górnicza (od 2004)
 • Prezes zarządu ALBA PTS Spółka z o.o. Chorzów (od 2016)
 • Prezes zarządu ALBA PGK Spółka z o.o. Czeladź (od 2016)
 • Prezes zarządu ALBA MPO Spółka z o.o. Olkusz (od 2005)
 • Członek Rady Polskiej Izby Gospodarki Odpadami w Warszawie

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

 • Zbudowanie wysoko wykwalifikowanego zespołu pracowników;
 • proces inwestycyjny oraz uruchomienie dwóch instalacji MBP o statusie RIPOK w Dąbrowie Górniczej i Chorzowie;
 • przeprowadzone z powodzeniem procesy restrukturyzacyjne spółek komunalnych.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

 • Realizacja poziomów odzysku i recyklingu, stąd też priorytetowym zadaniem będzie kontynuacja procesów inwestycyjnych;
 • nadążenie za ciągłymi zmianami w polskim systemie prawnym i ich implementacja w codziennej działalności zarządzanych firm.

Preferowane obszary zawodowe

Zamówienia publiczne, a także procesy inwestycyjne.