Przedsiębiorstwo Techniczno?Handlowo?Usługowe INTERPROMEX

ul. Paryska 11 42-500 Będzin

Opis działalności

Firma powstała w 1993 r. i zatrudnia ok. 200 osób. Zakres działalności obejmuje gospodarkę odpadami, letnie i zimowe utrzymanie  dróg, utrzymanie czystości, utrzymanie zieleni miejskiej, roboty drogowe, administrowanie Targowiskiem Miejskim oraz Cmentarzem Komunalnym.

Lista osób

  • Oliwier Topolski

    Oliwier Topolski