Grupa Alba - Region Południe

Opis działalności

Grupa ALBA, do której należą spółki funkcjonujące na terenie województwa śląskiego rozpoczęła aktywność gospodarczą w Polsce w połowie lat 90. od zakupu udziałów w Spółce w Chorzowie. Od tego czasu grupa ALBA nabywała kolejne spółki, posiadając dzisiaj 11 podmiotów (m.in. we Wrocławiu, Wałbrzychu, Dąbrowie Górniczej i Chorzowie). W ramach grupy funkcjonuje 8 instalacji do przetwarzania odpadów, w tym MBP, do produkcji paliw alternatywnych, odpadów budowalnych, surowców wtórnych.

Lista osób

  • Tomasz Olszowy

    Tomasz Olszowy