ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o.

Rusko 66 58-120 Jaroszów

Opis działalności

w Jaroszowie. Współpracujemy z jednostkami samorządowymi oraz firmami prywatnymi specjalizującymi się transporcie odpadów komunalnych. Składowisko jest bazą deponowania odpadów komunalnych Regiony północno-centralnego zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Całkowity obszar składowiska zajmuje 32 hektary, z czego czynna powierzchnia eksploatacyjna stanowi 3,8 hektara. W ramach obecnego zapotrzebowania regionu, spółka eksploatuje jedną z czterech przygotowanych i zabezpieczonych barierami izolacyjnymi kwater. Składowisko jest położone na terenie nieczynnego wyrobiska iłów ?Halina?, na pograniczu Jaroszowa i Ruska (woj. dolnośląskie). W 2012 roku rozpoczęła się eksploatacja w pełni zautomatyzowanej sortowni odpadów komunalnych wraz z instalacją do produkcji paliwa RDF zastępującego w cementowniach paliwa konwencjonalne. Może ona rocznie przesortować 110 tysięcy ton odpadów, z których można wyprodukować do 47 tysięcy ton paliwa RDF. W czerwcu 2013 nastąpił rozruch technologiczny instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych komunalnych o nominalnej przepustowości wynoszącej 100 tysięcy ton rocznie) ? w tym 16 modułów kompostujących (wolnostojące, zadaszone bioreaktory). Obie inwestycje były dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Nasz zakład posiada Pozwolenie Zintegrowane (IPPC) ? rodzaj certyfikatu zgodności z normami Unii Europejskiej w zakresie wymagań ekologicznych i środowiskowych. IPPC jest najlepszą gwarancją, że inwestycja spełnia wytyczone prawem normy i jest bezpieczna dla środowiska. USŁUGI DLA PRZEMYSŁU I OBRÓT SUROWCAMI Od kwietnia 2016 roku pod nazwą ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji funkcjonują także zakłady wyspecjalizowane w pozyskiwaniu odpadów opakowaniowych i poprodukcyjnych od innych podmiotów gospodarczych, kompleksowej obsłudze sieci handlowych, zakładów przemysłowych oraz odbiorze i segregacji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. Oferujemy kompleksowe rozwiązania gospodarki odpadami, począwszy od doradztwa, wynajmu urządzeń, poprzez zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów aż po wypełnienie obowiązku recyklingu. Prowadzimy działalność na terenie całej Polski. Nasze zakłady I biura mieszczą się w Rudzie Śląskiej, Wrocławiu, Jaroszowie, Siemianowicach Śląskich i Zgierzu. Naszymi głównymi klientami są m.in. zakłady przemysłowe, sieci handlowe, drukarnie, zakłady komunalne oraz podmioty specjalizujące się w pozyskiwaniu odpadów opakowaniowych. Nieustannie podnosimy jakość świadczonych usług zaspokajając potrzeby swoich klientów poprzez profesjonalne i indywidualne podejście do każdego z nich.