Wykształcenie główne

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu – mgr (ekonomika i organizacja przedsiębiorstw)

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Obecnie na emeryturze wcześniej Dyrektor ds. handlu, wcześniej prezes zarządu, kierownicze stanowisko od 28 lat

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

  • Pozyskanie klientów n terenie całego kraju m.in. w branży komunalnej dzięki uczestnictwu w spotkaniach na zjazdach krajowych i zagranicznych organizowanych przez KFDZOM.
  • Wiedza zdobyta podczas spotkań Forum pozwala lepiej dopasować naszą ofertę do specjalistycznych wymagań branży.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Dalsze pozyskiwanie odbiorców naszych wyrobów na rynku krajowym jak i zagranicznym.

Preferowane obszary zawodowe

Branża handlowa – kontakty z klientami biznesowe i koleżeńskie.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/ktojestkim/single.php on line 731

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/ktojestkim/single.php on line 760