Michał Turkiewicz

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu

Prezes Zarządu

Wykształcenie główne

Politologia – mgr

Dotychczasowe miejsca pracy związane z branżą komunalną

Zastępca Burmistrza Miasta Lubań (1998-2001)

Obecne stanowisko i miejsce pracy

Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Lubaniu (2006-2017)

Największe dotychczasowe osiągnięcia zawodowe

 • Budowa i eksploatacja RIPOK w Lubaniu,
 • instalacja MBP,
 • instalacja do produkcji paliwa alternatywnego RDF,
 • kompostownia do bioodpadów,
 • sortownia szkła opakowaniowego,
 • PSZOK,
 • system gromadzenia odpadów, kompleksowy – na obszarze 14 gmin – 150 tys. mieszkańców, oparty na porozumieniach międzygminnych.

Plany zawodowe i ambicje na przyszłość

Budowa nowej sortowni zagospodarowania surowców wtórnych wraz z niezbędną infrastrukturą technologiczną.

Preferowane obszary zawodowe

 • Gospodarka odpadami komunalnymi,
 • selektywna zbiórka i segregacja odpadów,
 • nowoczesne technologie do zagospodarowywania odpadów,
 • edukacja ekologiczna.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/ktojestkim/single.php on line 731

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/ktojestkim/single.php on line 760